Rètol de fusta fabricat amb taulells de fusta de castanyer del Montseny de 3 cm. de gruix